Portfolio of Dutch visual artist Elly Dijkshoorn

Detail of materials used.
Detail of materials used.
Detail of materials used.
Portrait of Elly Dijkshoorn
Eigenlijk ben ik altijd op zoek naar dat, wat zich onder of buiten het zichtbare afspeelt. En dat maak ik dan weer zichtbaar d.m.v. mijn eigen abstracte beeldtaal.
Actually I am always looking for what takes place underneath or beyond the visible. And that is what I make visible again by means of my own abstract imagery.